Movix z HDD dla pocztkujcych Linuksowców oraz użytkowników windowsa

To HOWTO jest bazowano na 2 następujcych HOWTO oraz moich dowiadczeniach. Specjalne podziękowania dla Balázs Bárány który jest oryginalnym autorem tej metody.

ródła:
http://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=852296&forum_id=207428
http://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=824524&forum_id=207428

To domowej roboty HOWTO działa na mojej konfiguracji,ale ty prawdopodobnie będziesz musiał zmienić niektóre parametry żeby działało u ciebie.
Do wiadomoci, moim celem było zrobienie prawdziwego "samostojcego" playera dlatego moim dyskiem jest mały stary HDD o pojemnoci 170 MB podłczomy do pierwszego kanału IDE jako Master ( to jest ważne żeby okrelić opis dysku w plikach konfiguracyjnych które będziemy tworzyć/modyfikować ).Dysk ten ma tylko podstawow partycję i jest używany tylko dla Movixa.
Napęd CD może być umiejscowiony wszędzie ( Slave na IDE1 albo Master lub Slave na IDE 2 ). Najlepszym sposobem instalowania Movixa na dysku jest podłczenie 2 Napędów CD ( jednego zawierajcego KNOPPIXa a drugiego zawierajcego płytę z Movixem ).

Notki dla prawdziwych pocztkujcych ( takich jak ja;) w linuxie ):
w liniach wszystkie znaki po # s komentarzem więc nie trzeba ich wpisywać - wpisuj tylko to co jest na grubymi literami!
Jeli nie masz dostępu do katalogu albo nie możesz zapisać pliku : jest to problem z prawami dostępu, więc musisz je chmod-ować. Robi się to tak:

- dla pliku: wejdĄ do katalogu w którym się znajduje na konsoli roota i wpisz
chmod 777 mójplik.rozszerzenie
( chmod zrobi go możliwym do odczytu, zapisu i uruchamiania dla wszystkich )

- dla katalogu: z konsoli roota wejdĄ katalog wyżej piszc cd .. a potem chmod 777 mójkatalog

Więc możemy zaczć krok po kroku sposób jakim to robiłem i działa ( mam nadzieję, że tobie też zadziała )


Czego potrzebujesz

1). Knoppixa (http://www.knoppix.com)
2). płytkę z wypalonym Movixem (http://prdownloads.sourceforge.net/movix/movix-0.8.0pre4-iso.zip?download)
3). Dysk z conajmniej 26 MB wolnego miejsca

Zaczynamy: przygotowujemy dysk

1). Botujemy z Knoppixa
2). Odpalamy konsole roota ( K Menu => Knoppix => Root Shell )
3). Piszemy cfdisk

4). w cfdisk-u najpierw kasujemy wszystkie partycje ( jeli jakie istniej ), potem tworzymy now partycję podstawow - jej typem powinno być 83 ! ( defaultowo cfdisk proponuje 82 ). Możesz dodać flagę bootujc dla dysku, ale niekoniecznie gdyż będziemy korzystać z boot managera. Jeli gotowe to zapisz tablicę partycji. Jeli dysk jest Master-em na IDE1 to nazw partycji będzie hda1. zapamiętaj nazwę partycji !!! Możesz opucić cfdisk-a.
5). w konsoli roota wpisz mk2fs /dev/hda1 (hda1 to nazwa partycji utworzonej przed chwil - możesz mieć inna ). żeby utworzyć partycję linuksow.

Instalowanie boot managera (GRUB) i kopiowanie plików

1). Najpierw montujemy dysk żeby móc na nim pracować:

w konsoli roota wpisz
mkdir /mnt/grub-boot
mount /dev/hda1 /mnt/grub-boot
teraz nasz dyskwidzimy jako /mnt/grub-boot

2). Teraz kopiujemy płytkę z movixem na HDD. Najprostszy sposób to:

Klik na ikonęreprezentujc twój HDD na pulpicie ( u mnie hda1) to otworzy nowe okno "explorera" w menu View => Show hidden files
To samo zrób dla cd zawierajcego Movixa

Teraz zaznaczwszystkie katalogi oprócz "isolinux" na cd i skopiuj je do okienka z zawartoci hda1 na hda1 dodatkowo utwórz katalog "kernel" i skopiuj następujce pliki z płyty Movix-a z katalogu isolinux: initrd.gz, vmlinuz

Teraz zaznacz wszystkie pliki i katalogu na hda1 i prawoklik => properties => permissions => i zaznacz wszystkie okienka żeby zrobić wszystko r-w-x i zaznacz "apply to all subdirectories" żeby działało dla podkatalogów i zastosuj.

Jeli zrobione dobrze zainstaluj GRUBa

3). Instalowanie GRUBa

w konsoli roota wpisz
grub-install root-directory=/mnt/grub-boot /dev/hda # hda albo jak się zwie twoja partycja ale bez numerka !!!! (np. hdb, hdc, hdd).

Grub każe ci czekać kiedy sprawdza wszystkie napędy i zapyta czy znalezione napędy s wporzdku. Pownienie zobaczyć 2 linie: jedna dla dyskietki , druga dla HDD.

4).Teraz zmodyfikujemy pliki movixa tak żeby były bootowalne z dysku jeli nie ma płyty z Movixem:

a) Przygotowanie initrd tak aby można je modyfikować

rozpakuj initrd.gz
w konsoli wpisz
cd /
cd /mnt/grub-boot/kernel
gunzip initrd.gz

Nie zamykaj konsoli.
teraz masz plik initrd zamiast initrd.gz - przenie go do /
mv initrd /

Teraz zamontuj initrd żeby można go było edytować:
cd / #by przejć do pocztku dysku
mkdir mountdir #tworzy katalog mountdir
mount -o loop initrd mountdir #montuje initrd żebymy było w stanie go edytować
w "exploratorze" zaznaczpliki ulokowane w mountdir i zrób żeby było dla odczytu zapisu i uruchamiania dla wszystkich ( razem z podkatalogami )

b). aplikujemy patch umożliwiajcy bootowanie z hd zamiast cd:

będc w katalogu mountdir znajdĄ plik znajdujce się w /etc/rc.d nazwany rc.S
Prawoklik na niego i wybierz open with => Kate
Kate to edytor tekstu który umożliwi zmodyfikowanie pliku rc.S

w Kate znajdĄ linię:
"################################### Checking that everything went ok"
i wklej przed ni:

#Patch for mounting a HD partition instead of the MoviX CD
if echo "$MOVIX_HD" | grep '^/dev/' ; then

if [ -z "$MOVIX_HD_TYPE" ]; then
# default: auto - could work
MOVIX_HD_TYPE=ext2
fi

if mount -r -t "$MOVIX_HD_TYPE" "$MOVIX_HD" /cdrom ; then
if [ -e /cdrom/movix/rc.movix ] ;
then
echo "Found MoviX on $MOVIX_HD!"
cp /cdrom/movix/rc.movix /etc/rc.d
break
else
umount /cdrom
continue
fi
else
echo "Couldn't mount $MOVIX_HD"
fi
fi
#wait a bit in case of errors
sleep 5
# End patch


Zapisz plik i opuć edytor.
możemy odmountować kotalog mountdir
w konsoli wpisz:
umount mountdir/

c). Konfigurujemy boot managera:

z menu: K => editors => Kate
I wpisz następujce linie do nowego pliku:

#Movix
title MoviX z hd # albo jaki tam chcesz mieć tytuł
#pokazanie gdzie s pliki initrd i vmlinuz
root (hd0,0)
#Kernel: możesz/powinienie edytować parametry LABEL, video, vga, MOVIX_HD, MOVIX_HD_TYPE ( uwaga to wszystko jest 1 linia !!!)
kernel /kernel/vmlinuz root=/dev/ram0 load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 ramdisk_size=30000 rw LABEL=MoviX video=vesa:ywrap,mtrr vga=0x314 MOVIX_HD=/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 MOVIX_HD_TYPE=ext2
#ramdisk_size=30000 to iloć pamięci ramużyta doładowania plików. Pliki potrzebuj ok 26 MB żeby się załadować wiec z 30000 jest wporzdku.
W przeciwnym wypadku dostaniesz komunikat "Kernel Panic : VFS : unable to mount root fs on 01:00" przy starcie z HDD
#MOVIX_HD to kompatybilny z unixem katalog gdzie sa pliki Movixa - w tym wypadku part1 jest pierwsz partycj na dysku
# MOVIX_HD_TYPE to system plików ext2 ma symbol 83 włanie
#i jeszcze ramdysk
initrd /initrd

Zapisz tem plik jako "menu.lst" w następujcym katalogu:
/mnt/grub-boot/boot/grub/
Upewnij się że plik ma prawa r-w-x

NO I GOTOWE

wszystko co trzeba zrobić to wyjć z knoppixa i wystartować komputer z dysku
MIŁEJ ZABAWY

TIP:
Jeli twój nowy system nie startuje bo zrobiłe jaki błd podczas wpisywania możesz wystartować KONPPIXa i go poprawić Ale uwaga: gdy knoppix startuje i klikniesz w ikonę dysku nie masz praw do zapisu nawet jeli sam stworzyłe te pliki
Aby to ominć wystartuj KNOPPIXa, i nie klikajc na ikonę dysku otwórz konsole roota i pisz
mkdir /mnt/grub-boot

mount /dev/hda1 /mnt/grub-boot
# hda1 to partycja któr utworzylimy - jeli zrobiłe inn to popraw komendę

Teraz masz dostęp do dysku klikajc ikonę dysku na pulpicie i prawa do modyfikowania go.

Cyberfrancis

Tłumaczył na polski: kuku